Vad är 3D träning?

Vi på MAmovement börjar alltid med en sk. screening med nya kunder. På en screening försöker vi första och främst kartlägga kundens mål, förutsättningar och behov. Vi kollar över kundens rörelsemönster, men går också igenom andra faktorer som vi vet kommer påverka kundens framsteg, som tex återhämtning, kost och livssituation. Allt för att få en bild om hur vi ska ta dig som kund till ditt mål. Målen i sig kan variera stort; bli smärtfri, rehabilitera en gammal skada, förebygga nya skador, bli starkare, smidigare och/eller få bättre kondition eller förmågan att kunna prestera ännu bättre i din idrott.
Efter vårt screeningtillfälle får du med dig övningar iform av video och text för att redan där starta din resa. Väljer du att fortsätta träna med oss guidar vi dig till ditt mål på ett så individanpassat och effektivt sätt vi kan.
På träningspassen använder vi oss av fasciabehandling, övningar och träning för att ta kunden dit den vill. Vi individanpassar all träning och tar därför hänsyn till kroppens alla system; muskelsystem, fasciasystem, nervsystem, skelettsystem, stressystem osv… Vi ser kroppen som en enhet och tränar därför upp kroppens alla system för att öka kundens livskvalite och på snabbare sätt nå sina mål.

På MAmovement fortutbildar oss ständigt inom 3D funktion för att hela tiden utvecklas och få mer kunskap inom detta område.

Personlig träning