Uppgifter att fylla i inför Mamma-Barn-kurser

  Namn *

  E-post *

  Tidigare graviditet/förlossning? *

  Nuvarande situation *

  Hur gammalt är det eventuella barnet vid kursstart

  Har du tränat något under graviditeten - vad isf?

  Har du tränat något efter förlossning - vad isf?

  Eventuella komplikationer vid förlossning

  Övrigt som kan vara bra för oss att veta

  Personlig träning