Träning


Personlig Träning 1 ggr – 750 kr/gång

En timme skräddarsydd träning för just dig. Det kan vara rehabilitering, ökad styrka, förbättrad kondition, mer rörlighet/kontroll på rörelser, löpteknik, inspiration m.m. Här lägger vi även in behandlingar i träningstimmen om det skulle behövas.

Personlig Träning 10 ggr – 7000 kr
Eftersom vi redan i förväg vet att vi har 10 timmars träning tillsammans kan vi här lägga upp en tydlig strategi för kommande träningstid. Så förutom den träning vi guidar dig i under träningspassen går vi här igenom dina förutsättningar och mål och gör därefter en träningsplanering som känns både hållbar och effektiv. Vid första träningstillfället gör vi rörelseanalys, kartlägger nuvarande livsstil/förutsättningar, hälsostatus, mål med träningen osv- allt för att kunna lägga upp din träningsplanering.

Personlig Fysträning 1 ggr – 850 kr

Personlig träning